Boerenlandvogel de graspieper

Vorige maand zat ik op een prachtige avond in het WeidevogelHuijs. Heerlijk te genieten van een ondergaande zon in het mooie polderlandschap van de Alblasserwaard. Rondom de vogelhut was volop leven waaronder diverse grutto’s, kluten, lepelaar en kwikstaarten. Tot een eenvoudig ‘psiep-psiep … psiep-psiep!’ van boven mijn hoofd klonk, mijn volledige aandacht trok. De handige app, BirdNet, gaf direct aan dat dit karakteristieke geluid zonder twijfel van een graspieper afkomstig moest zijn. Met deze kennis ging ik gericht kijken en al snel werd deze rasechte weidevogel vastgelegd.

Eigenlijk is de graspieper een klein, onopvallend vogeltje van maximaal 15 centimeter. Een echte boerenlandvogel. Bruin met witte buitenste staartpennen en op de flanken zwaar gestreept. Ook valt de oogring op. Zijn roep is, in tegenstelling tot de veldleeuwerik, weinig spectaculair. Toch, door zijn eenvoud, een leuke weidevogel! De prachtige foto die boven dit artikel staat is gemaakt door de heer D.H. Janse die eerder deze maand de vogelhut voor weidevogels heeft bezocht.

De graspieper houdt van openvlakten. Je ziet hem vaak zitten op een paaltje of hek al kijkend over het polderlandschap. In het hoge gras, met voorkeur aan de rand van een sloot, heeft hij zijn nest. Wanneer je naar het WeidevogelHuijs toeloopt, zie je ze vaak vanuit die slootkanten wegschieten. Helaas wordt ook deze vogel bedreigt en staat op de zogenoemde Rode Lijst. Het aantal nesten nemen met bijna 5% per jaar af.

Iedere week bezoek ik deze mooie vogelhut een aantal keer. Het openkarakter van het landschap zorgt voor een heel andere beleving dan bijvoorbeeld een bosvogelhut. Het WeidevogelHuijs is gelegen op de rand van een broedgebied en hierdoor ben je verzekerd van diverse soorten weidevogels. Denk concreet aan de grutto maar ook de lepelaar, scholekster, kluut, tureluur, kievit, witgatje en de torenvalk.