Slechtvalk bij het WeidevogelHuijs!

Bij het WeidevogelHuijs worden met regelmaat bijzondere waarnemingen gedaan. We hebben in de afgelopen twee jaar al een mooi lijstje opgebouwd met soorten als bijvoorbeeld purperreiger, koekoek, bruine kiekendief, velduil, zeearend, hermelijn en waterrietzanger. 
En op donderdag 18 april '24 was het weer raak: er landde een slechtvalk op het hekje! Mooi vastgelegd door Edwin ter Hennepe.
Een geweldige soort natuurlijk, al vonden de 'VogelHuijs-torenvalken''  het een minder geslaagd bezoek, de slechtvalk kijkt niet voor niets bedenkelijk naar boven... ;-)