Een nieuwe hut aan het Jacobs wiel in de Alblasserwaard!

Op dit moment ben ik bezig met de voorbereiding van een nieuwe vogelhut. Eigenlijk zelfs twee, dicht bij elkaar in de buurt… Over die tweede kan ik nog niets zeggen, maar over de eerste wel. 
Deze hut komt aan een zgn. wiel, in de Alblasserwaard, door de landeigenaar omgedoopt tot ‘Jacobs wiel’. Dit wordt dan ook gelijk de naam van deze nieuwe hut. Voor wie zich afvraagt wat een wiel is, op internet vond ik de volgende omschrijving: een diepe waterplas die is ontstaan bij een dijkdoorbraak.
Of hier in het verleden een dijkdoorbraak is geweest weet ik niet, maar de diepe waterplas klopt in ieder geval wel, zie foto. Om deze waterplas staat struweel, riet en bomen, waaronder veel elzen. En daar omheen ligt allemaal weiland. 
Doelsoorten zijn water- en zangvogels, reigers en de ijsvogel. De laatste wil ik gaan aantrekken door voor de hut een deel van de waterplas te gaan afzetten om daar vervolgens vis in uit te zetten. Zodat er voor de hut gevist kan worden. Ook lopen er reeën in het gebied.
Als alles gaat zoals is uitgedacht is het de bedoeling dat de hut per 1 maart 2024 opengaat. Uiteraard kunnen de ontwikkelingen via nieuwsberichten op deze site worden gevolgd!